• Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
  • 041 634 303
  • drustvo@td-mislinja.si

Grad Valdek

Grad Valdek je eden najstarejših, zgrajen je bil v 12. st.. Ruševine gradu stojijo v Gornjem Doliču na zelo markantni točki. Grad je obvladoval prometne poti iz Mislinjske doline proti Vitanju in v Šaleško dolino (tedaj še preko Završ). Sprva je bil v lasti oglejskega patriarha, pozneje se je lastništvo in služnost gradu zelo pogosto spreminjala. Zelo zanimivo za Mislinjčane pa je, da je ohranjen urbar z gradu Valdek iz leta 1496, v katerem je vpisanih 117 podložniških kmetij. Večina imen, ki so tam omenjena, obstaja še danes (Jože Koropec, ČZN,1985 – št. 1). Ruševine gradu ležijo na skalnem pomolu, ki se na treh straneh strmo spušča. Imajo pravokoten tloris. Ohranjeno je samo obodno zidovje, deloma del cvingerja in deloma dvojno obzidje, ki se prilagaja strmo spuščajočemu terenu.

Pripovedke o lastnikih, ki jih najdemo tudi na spletu, govorijo, da ti niso bili dobri do tlačanov. V boju proti Turkom naj ne bi bili uspešni, francoske vojake pa naj bi premagali. terenu.

Do gradu lahko pridete iz kraja Gornji Dolič. Ob cesti Mislinja–Velenje stoji ob desnem robu ceste (edina) kapela, od katere vodi neoznačena pot. Do gradu potrebujete okoli pol ure hoje v hrib. Ker ruševine niso vzdrževane, jih opazujte iz varne razdalje.terenu.