• Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
  • 041 634 303
  • drustvo@td-mislinja.si

Cerkev sv. Ahaca

Sv. Ahac
Cerkev, posvečena svetniku Ahacu, je dobro ohranjen primerek kvalitetne poznogotske arhitekture iz okoli leta 1470. Prvič se omenja l. 1476, ko so jo komaj zgrajeno požgali Turki. Gotski zvon nosi letnico 1478, kar pomeni, da gre za eno najstarejših cerkev na Koroškem. Na zunanji steni, vidni s ceste, je freska sv. Krištofa (obnovljena), pod njo pa so sledovi še starejše freske iz 16. stoletja. Gradnja je kamnita. Streha je krita s skriljem, strešni stolpič je šesterokotnega tlorisa – koroški tip. Prezbiterij je v gotskem slogu, glavna ladja pa je starejša. V prezbiteriju z zvezdastim obokom krasi stene figuralna starejša slikarija iz okoli l. 1580. Zanimiv je kasetirani leseni strop, poslikan okoli leta 1730. Stranska oltarja sta zlata. Večina oken in vrat je še originalna.

 

Sv. Ahac s ceste
Cerkev stoji ob glavni cesti Mislinja–Slovenj Gradec, dober kilometer iz Mislinje na desni strani ceste, v nizkem obzidju. Spoznali jo boste po vitkem stolpiču, obzidju in freski.

 

 

 

 

 

Več v Zborniku: ŽUPNIJE IN PODRUŽNICE V OBČINI MISLINJA, str. 111–113.