ARHIV e-NOVIC:
90 dni 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Predstavitev ZBORNIKA OBČINE MISLINJA V KNJIŽNICI V MISLINJI

Občina Mislinja in Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj gradec, enota Mislinja, sta v petek, 10. decembra 2010 organizirala javno predstavitev zbornika občine Mislinja. Zbornik, ki ga je založila in izdala Občina Mislinja, je izšel to leto v nakladi 1000 izvodov in ga lahko zainteresirani občani kupijo v Knjižnici v Mislinji...

Poglejte si celoten članek pod VEČ!knjižnica Mislinja, 14.12.2010 ... Jože Tasič   

Predstavitev ZBORNIKA OBČINE MISLINJA V KNJIŽNICI V MISLINJI

Občina Mislinja in Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj gradec, enota Mislinja, sta v petek, 10. decembra 2010 organizirala javno predstavitev zbornika občine Mislinja. Zbornik, ki ga je založila in izdala Občina Mislinja, je izšel to leto v nakladi 1000 izvodov in ga lahko zainteresirani občani kupijo v Knjižnici v Mislinji.

Na javni predstavitvi, ki so se ga udeležili tudi nekateri občinski svetniki in župan, g.Franc Šilak, je uredniški odbor predstavil svoje delo in nastali zbornik. Ob tem pa je prisotnim natresel mnogo zanimivosti.
Njegov predsednik, Jože Potočnik, je zbornik predstavil kot osnovo za nadaljnje študije dijakov in študentov, ob vseh ostalih virih, ki govorijo o bogastvu zgornje Mislinjske doline, kot so npr.publikacije:
- Soteska Huda luknja
- Mladinski raziskovalni tabor Mislinja '98
- Slovenj gradec in Mislinjska dolina I in II (izšel 1995 in 1999)
- Koroška pokrajina (izšla 2000)
- vodnik Slovenj gradec in Mislinjska dolina zakoncev Berzelak (izšel 2005)
- katalog Pomembni dogodki in prve omembe krajev (Mislinja, junij 2009)
- ...


Jože Potočnik je poudaril, da sedaj večkrat ljudje ugotavljajo, da pri nekaterih zapisih manjka npr. to in to, zato je prav da se zbornik dopolnjuje s temi vsebinami tudi z objavami v glasilu občine Mislinja "Naša občina".

Poldika Bezlaj je prisotnim predstavila zanimivosti raznih virov, ki so nekateri izredno obširni, zaradi njihove posebnosti pa je bilo tudi zelo težko srajšati zapise za objavo.

Začetke društvenega življenja je poleg nekaterih drugih vsebin pripravljala Marija Koprivnikar . Poudarila je pomembnost raziskovalnih nalog učencev Mislinjske osnovne šole, ki so temeljile na ustnih virih od katerih so danes že mnogi pokojni in bi bili drugače to vedenje izgubljeno.

Če so ostali bili bolj avtorji, pa je Tone Gašer imel bolj organizacijsko vlogo. Tudi zaradi predhodnih izkušenj v šoli, ko so pripravljali zbornik o zgodovini šolstva v Mislinjski občini. Ugotavlja, da v zborniku še zdaleč ni zajeto vse, zato upa, da se bo zbornik nadaljeval z naslednjim zbornikom.

Lektorica Andreja Martinc pa je opisala zahtevnost dela, tako zaradi obsežnosti (zbornik ima skoraj 400 strani), kot zaradi mnogih sprememb in dopolnjevanj tekom dokončevanja zbornika.

Župan Franc Šilak je na koncu predstavitve napovedal objavo zbornika v e-obliki na prenovljeni spletni strani občine, da bi bil kar najbolj dostopen vsem.

Nekaj utrnikov s predstavitve:


V uvodu nam je zapel Ženski pevski zbor Mislinja


Pozdravne besede župana Franca Šilaka


Občane zbornik zanima


Uredniški odbor je predstavil svoje delo in nastali zbornik


Druženje po predstavitvi


Zbornik občine Mislinja in ostale publikacije o naših krajih (naštete zgoraj)

Tekst in foto: Jože Tasič

http://www.td-mislinja.si - Turistično društvo Mislinja